Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:21
3347 4b54
Reposted fromkjuik kjuik viaoll oll

February 20 2017

18:37
The only state we could travel to was the state of irony.
— Moonlight in Odessa J.S.Charles

February 19 2017

obnoxious
16:03
4522 a7f8
Nutella<3
Reposted fromunwanted-thoughts unwanted-thoughts
obnoxious
16:02
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaoll oll
15:58

A co ja myślę! Ja nic nie myślę!
Mnie się trzęsą ręce, ja się cała trzęsę
i mówię:

kurwa, człowieku, kurwa!

— Bożena Keff (via zwiewam)
Reposted bymaciusiause-useless-mindsoonforgetDzessik

February 18 2017

16:54
W krainie nigdzie-nigdzie, zaplątany sam w sobie, trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie, duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem
— Litza i Hans, “Autystyczny” (via ladnepiosenki)
16:53
Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe
— Agnieszka Osiecka, “Oczy tej małej” (”Białe zeszyty”)
Reposted bywhy-such-a-big-deal-thoughirmelintutuslottibluebell12czerwcaaurinkomagolek22sanitaspremierowoanjoveembrace

February 15 2017

18:54
4323 e865
18:46
Najpiękniejszy kolor oczu to ten, który patrzy na Ciebie z miłością.
— (via inveens)
18:37
4324 b1ae
18:36
I am difficult, but I’m not impossible.
— Just read a article about BPD (via fightingborderline)
18:28
4325 9927
18:27
4326 99d5
18:22
4327 8989
18:22
4328 7a8b

February 14 2017

17:38
Przepraszam dawną miłość,
Że nową uważam za pierwszą.
— Wiesława Szymborska (via nejkisexactly)

February 13 2017

23:30
4329 4663 500
23:26
4330 f2f7

May 08 2016

20:29
4331 e2f6 500

tattoos-org:

Tattoo by Stephan Smitty in Bakersfield, CA

Submit Your Tattoo Here: Tattoos.org

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl