Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

obnoxious
21:09
3321 6b15
Reposted fromwonskaball wonskaball viadonus donus

August 30 2017

obnoxious
20:28
5042 f782
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacytaty cytaty

May 20 2017

20:06
Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaanne-marie anne-marie
obnoxious
20:05
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaoll oll

May 08 2017

obnoxious
20:15
Reposted fromRynn Rynn viainaya inaya
obnoxious
20:14
Reposted frommeem meem
obnoxious
20:12

March 10 2017

23:36
It was only a smile, but my heart it went wild, I wasn’t expecting that.
— Jamie Lawson (via yowhatsgoodbruh)
obnoxious
23:20
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
obnoxious
23:20
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
obnoxious
23:13
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaoversensitive oversensitive
obnoxious
22:51
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameovv meovv
obnoxious
22:51
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viameovv meovv
obnoxious
22:27
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viala-lu la-lu
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl