Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

obnoxious
11:21
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakaczebuki kaczebuki
obnoxious
11:19
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwyykla niezwyykla
obnoxious
11:19
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley vianiezwyykla niezwyykla
obnoxious
10:54
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
obnoxious
10:51
3656 8473
Reposted fromdelain delain viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
10:50

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
10:49
0182 c0b6 500
Reposted fromnutt nutt viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
10:48

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viapomruki pomruki
obnoxious
10:45
7575 20e4
Reposted frompszpsz pszpsz viaiammistake iammistake

October 01 2018

obnoxious
21:09
3321 6b15
Reposted fromwonskaball wonskaball viadonus donus

August 30 2017

obnoxious
20:28
5042 f782
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacytaty cytaty

May 20 2017

20:06
Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaanne-marie anne-marie
obnoxious
20:05
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaoll oll

May 08 2017

obnoxious
20:15
Reposted fromRynn Rynn viainaya inaya
obnoxious
20:14
Reposted frommeem meem
obnoxious
20:12

March 10 2017

23:36
It was only a smile, but my heart it went wild, I wasn’t expecting that.
— Jamie Lawson (via yowhatsgoodbruh)
obnoxious
23:20
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
obnoxious
23:20
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
obnoxious
23:13
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl