Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

23:36
It was only a smile, but my heart it went wild, I wasn’t expecting that.
— Jamie Lawson (via yowhatsgoodbruh)
obnoxious
23:20
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
obnoxious
23:20
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
obnoxious
23:13
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaoversensitive oversensitive
obnoxious
22:51
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameovv meovv
obnoxious
22:51
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viameovv meovv
obnoxious
22:27
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viala-lu la-lu
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:25
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
obnoxious
22:21
3347 4b54
Reposted fromkjuik kjuik viaoll oll

February 20 2017

18:37
The only state we could travel to was the state of irony.
— Moonlight in Odessa J.S.Charles

February 19 2017

obnoxious
16:03
4522 a7f8
Nutella<3
Reposted fromunwanted-thoughts unwanted-thoughts
obnoxious
16:02
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaoll oll
15:58

A co ja myślę! Ja nic nie myślę!
Mnie się trzęsą ręce, ja się cała trzęsę
i mówię:

kurwa, człowieku, kurwa!

— Bożena Keff (via zwiewam)
Reposted bymaciusiause-useless-mindsoonforgetDzessik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl